Inclusief ouders foto links
Card image

Inclusief Ouders
helpt professionals groeien in de samenwerkingsrelatie met ouders

Inclusief ouders rechts

Inclusief Ouders is deskundig in effectief samenwerken en communiceren met ouders

Foto eigenaar van Inclusief ouders op schoolplein

Werk jij als leerkracht, pedagoog of welzijnswerker met kinderen of jongeren? Dan weet je dat ouders onmisbare partners zijn in de ontwikkeling van het kind. In deze tijd van informatie overload en toenemende complexiteit, is het noodzakelijk dat je goed weet hoe je de relatie met ouders effectief én efficiënt vorm geeft. Hierin wil je kansen niet onbenut laten, toch?

Kwaliteit van zorg en goede samenwerking gaan hand in hand. Dit klinkt logisch en eenvoudig maar samenwerken met ouders vraagt om andere kennis, andere vaardigheden en een andere manier van kijken dan werken met kinderen.

  • Heb jij last van spanningen omdat de samenwerking en communicatie met ouders niet soepel verloopt?
  • Maak jij je wel eens zorgen over de ontwikkeling van het kind terwijl de ouders deze zorgen niet delen?
  • Ontstaan er misverstanden in het contact met ouders en krijg jij veranderingen hierin niet voor elkaar?
  • Weet jij niet hoe je het anders aan kunt pakken waardoor de samenwerking jou meer energie kost dan je zou willen?

Wat helpt dan wel?
Ben je op zoek naar nieuwe ingangen om op een effectieve manier samen te werken aan de ontwikkeling van het kind. Wat zou je ervan vinden als je jouw reeds aanwezige kennis en vaardigheden kunt aanvullen met nieuwe inzichten waardoor jij je met voldoening in kunt blijven zetten voor de kinderen waarmee je werkt.

Mijn naam is Sandy van Gageldonk. Vanuit mijn expertise op het gebied van ouderschap en samenwerken met ouders bied ik training en begeleiding gericht op het optimaliseren van de onderlinge samenwerking en communicatie met ouders.

Wil jij ontdekken hoe je effectief en efficiënt samenwerkt en communiceert, óók met ouders die weerstand bij je oproepen? Of wil je als team ontdekken welke stappen jullie nog kunnen zetten in het optimaliseren van de samenwerking met ouders?

Meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek. Samen bespreken we dan jouw wensen en hoe ik voor jou van betekenis kan zijn.

 

Over Inclusief Ouders


Mijn naam is Sandy van Gageldonk en ik ben de oprichter van Inclusief Ouders. Mijn onderneming is ontstaan vanuit mijn missie om er met elkaar, ouders en professionals, zorg voor te dragen dat kinderen maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en kansrijk op te groeien.

Ouders zijn van onschatbare waarde in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind, hun meest dierbare bezit. Zij willen allemaal het beste voor hun kind, maar de realiteit is vaak weerbarstig. Als partners in de opvoeding kom jij als professional in contact met hun kind en ontmoet je ouders met een enorme diversiteit aan culturen en achtergronden. Ouders die veel en die weinig opleiding hebben genoten. Gezinnen die in rijkdom leven en gezinnen die structurele armoede kennen. Ouders voor wie de Nederlandse taal geen of juist een enorm struikelblok is. En al deze ouders willen met jou samenwerken vanuit het verlangen dat hun kind gezond en gelukkig opgroeit.
In de contacten met kinderen en hun ouders kunnen allerlei omstandigheden de onderlinge samenwerking in de weg staan. Je ontmoet ouders die de zorgen die zij hebben over de ontwikkeling van het kind niet (h)erkennen, ouders die terughoudend zijn in het contact of ouders die zich juist eisend opstellen waardoor jij je onder druk voelt staan. Hoe blijf je dan in verbinding met jezelf, het kind en de ouder(s)?

Alleen vanuit een gezamenlijke aanpak, waar de ouders ook aan bijdragen, kan een kind zich optimaal ontwikkelen. Inclusief werken houdt in dat  in iedere situatie, alle perspectieven gezien, gehoord en geïntegreerd worden; het kindperspectief, het ouderperspectief, het prespectief van jou als de professional en alle omliggende perspectieven die op dat moment ook van invloed zijn. Dit vraagt niet alleen om een juiste gesprekvoering maar bovenal ook om een passende attitude en bejegening. Een houding waaruit blijkt dat de ander zich gehoord, gezien en van betekenis voelt en waarin het gezamenlijk belang, dat allen willen dat het kind goed terecht komt, leidend is.  

Inclusief ouders biedt handvatten en inzichten over hoe je je kunt verplaatsen in elkaars perspectief zodat je vanuit vertrouwen, openheid en wederkerigheid in het contact met ouders complexe vraagstukken kunt oplossen en gewenste veranderingen kunt realiseren die ten goede komen aan de ontwikkeling van het kind. Samenwerken inclusief ouders!

Over Inclusief Ouders
Training ‘Samenwerken en communiceren met ouders’

De training 'Samenwerken en communiceren met ouders' is bedoeld voor professionals in het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdgezondheidszorg, die werken met kinderen en jongeren en op een opbouwende en effectieve manier willen samenwerken met de ouders.

De training bevordert de communicatie en samenwerking met ouders. In twee dagdelen maak je kennis met de basisprincipes vanuit de ouderschapstheorie van Alice van der Pas. We gaan in op de bedoeling van samenwerken en communiceren met ouders. En je leert hoe je beter op ouders kunt aansluiten, ook als er weerstand is.

Maatwerktraject ‘Samenwerken en communiceren met ouders’

Dit maatwerktraject is bedoeld voor teams in het onderwijs, kinderopvang, welzijn of jeugdgezondheidszorg die vanuit een breedgedragen team-/organisatiecultuur een open en gelijkwaardige relatie met de ouders aan willen gaan, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Het doel van een maatwerktraject is het formuleren van de ontwikkelvraagstelling passend bij de situatie waarin het team verkeert ten aanzien van het werken met ouders. In overleg met elkaar stellen we een programma op dat aansluit op de ontwikkelbehoefte van het team. Ieder maatwerktraject doorloopt een aantal fases waarbij procesmatig gewerkt wordt en de bedoeling van het samenwerken met ouders centraal staat.

Portfolio

Portfolio inclusief ouders

Het Praktijk College Zuidwijk

September 2020 tot heden

Ontwikkeltraject ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat?’ Het Praktijk College Zuidwijk heeft een ambitie op schoolniveau; passend bij hun situatie ten aanzien van werken met ouders. Vanuit deze collectieve ambitie bied ik in samenwerking met samenwerkingsverband Koers VO het ontwikkeltraject ‘Samenwerken met ouders, hoe […]

Stichting Kinderparadijs Meidoorn

November 2020 tot heden

Ontwikkeltraject ‘Ontdek je talent, draag bij aan de wereld van kinderen én hun ouders’. Kinderen veilig, gezond, gelukkig en maatschappelijk geïntegreerd laten opgroeien tot betrokken, krachtige burgers, dat is de doelstelling van het sociaal kunstzinnig Kinderparadijs in het Oude Noorden van Rotterdam. Belangrijke subdoelen om […]

Portfolio inclusief ouders

Wil je met mij in contact komen?

Tijdens een kopje koffie of thee bespreek ik graag op welke manier ik kan bijdragen. Je kunt contact met mij opnemen middels het contactformulier of via onderstaande kanalen.