Maatwerktraject ‘Samenwerken en communiceren met ouders’

Ieder maatwerktraject over samenwerken met ouders binnen een team doorloopt een aantal fases. Vanuit de bedoeling op het samenwerken en communiceren met ouders start het proces richting de keuzes die het team/de organisatie maakt in de samenwerking met ouders en de interventies die zij hierbij in gaan zetten.

Fase 1                Kennismakings-/intakefase
Tijdens een kennismakings-/intakegesprek bespreken we aan de hand van een nulmeting de situatie binnen het team t.a.v. samenwerken met ouders.

Fase 2                Trainingsfase
De training ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat’ wordt gegeven aan het voltallige team.
Wat levert dit op:

  • Bewustwording en kennisvergroting t.a.v. samenwerken met ouders in het belang van het kind; de gouden driehoek. Door deel te nemen werkt het gehele team ernaar toe om vanaf de start directe en open contacten met de ouders aan te durven gaan en doorlopend met ouders af te stemmen over de ondersteuning die het kind nodig heeft om optimaal te kunnen ontwikkelen.
  • De training levert thema’s en ontwikkelvraagstukken op t.a.v. samenwerken met ouders. Deze fungeren als input voor het vervolgtraject binnen het team.

Fase 3                Inzichtfase
Het doel van deze fase is het formuleren van de ontwikkelvraagstelling passend bij de situatie waarin het team verkeert ten aanzien van het werken met ouders. In overleg met elkaar stellen we een programma op dat aansluit op de ontwikkelbehoefte van het team. We bespreken het beoogde resultaat en het proces om daartoe te komen in de ontwikkelfase.

Fase 4                Ontwikkelfase
Procesbegeleiding gericht op de ontwikkelbehoefte van het team/de organisatie. Afhankelijk van de vraag wordt in gezamenlijkheid bedacht hoe hier een vervolg aan moet worden gegeven. Door procesmatig te werken weet je van tevoren niet wat het eindstation zal zijn, maar ontwikkel je met elkaar vanuit een heldere visie.

Aan het eind van de ontwikkelfase heeft het team een heldere visie t.a.v. samenwerken met ouders en een helder beeld van het ‘waarom je doet wat je doet in de samenwerking met ouders’. Een heldere visie is als een kompas en helpt om een duidelijk kader te ontwikkelen dat teambreed gedragen wordt. Een kompas zorgt ervoor dat iedereen focus houdt en het helpt om beslissingen te nemen, in gesprek te blijven met elkaar over het ‘waarom je doet wat je doet’ oftewel de bedoeling, zo nodig bij te sturen en gericht te blijven werken.

Fase 5                Afrondende fase
De afrondende fase is bedoeld om te evalueren, om het team toe te rusten om zelfstandig verder te gaan en het traject met elkaar af te sluiten. Terugblikken op het proces vergroot de bewustwording op de stappen die zijn gezet, zowel op teamniveau als op het niveau van de medewerker.

Heb je interesse of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact met me op of vul hiernaast het formulier in.

Contactformulier

    Of neem contact op via:.