Portfolio

Portfolio inclusief ouders

Het Praktijk College Zuidwijk

September 2020 tot heden

Ontwikkeltraject ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat?’ Het Praktijk College Zuidwijk heeft een ambitie op schoolniveau; passend bij hun situatie ten aanzien van werken met ouders. Vanuit deze collectieve ambitie bied ik in samenwerking met samenwerkingsverband Koers VO het ontwikkeltraject ‘Samenwerken met ouders, hoe […]

Stichting Kinderparadijs Meidoorn

November 2020 tot heden

Ontwikkeltraject ‘Ontdek je talent, draag bij aan de wereld van kinderen én hun ouders’. Kinderen veilig, gezond, gelukkig en maatschappelijk geïntegreerd laten opgroeien tot betrokken, krachtige burgers, dat is de doelstelling van het sociaal kunstzinnig Kinderparadijs in het Oude Noorden van Rotterdam. Belangrijke subdoelen om […]

Portfolio inclusief ouders
Portfolio inclusief ouders

Samenwerkingsverband Koers VO

April 2016 tot heden

Training ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat?’ en ontwikkeltrajecten op scholen voor voortgezet onderwijs. Koers VO heeft als doelstelling dat ouders actief betrokken zijn bij de school. De training is bedoeld voor coördinatoren, teamleiders en mentoren die werkzaam zijn op scholen voor voortgezet onderwijs. […]

Stichting Kinderparadijs Meidoorn

Januari 2020 tot april 2020

Bevorderen van de ouderbetrokkenheid en organiseren van ouderbijeenkomsten. Stichting Kinderparadijs Meidoorn is een sociaal kunstzinnig centrum voor kinderen in Rotterdam Oude Noorden. Tijdens spannende activiteiten gaan kinderen op zoek naar eigen talenten en mogelijkheden en worden aangesproken op taal, kunst en sociale vaardigheden. Dit alles […]

Portfolio inclusief ouders
Portfolio inclusief ouders

Indigo

Januari 2019 tot heden

Preventiegerichte trainingsprogramma’s aan kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Door middel van actieve en creatieve werkvormen leren de kinderen positieve vaardigheden waarmee zij hun sociale competenties en weerbaarheid vergroten. In samenwerking met de ouders en de leerkracht is er veel aandacht voor […]

Hogeschool Rotterdam

Jaarlijks vanaf voorjaar 2019

Voorlichting ouderbetrokkenheid bij de overdracht van voorschool naar de basisschool met als doel dat ieder kind vanuit een doorgaande ontwikkellijn optimaal deel kan nemen aan het onderwijs. Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat de studenten die opgeleid worden tot Pedagogisch Educatief Medewerker, zich realiseren dat […]

Portfolio inclusief ouders
Portfolio inclusief ouders

Kinderopvang BijDeHand

Mei 2019

Teambijeenkomst ‘Partners in de opvoeding’, samenwerken en communiceren met ouders. BijDeHand vindt het belangrijk om samen te werken met ouders, omdat zij de eerstverantwoordelijken zijn in de opvoeding van hun kind. De medewerkers binnen de kinderopvang delen de opvoedtaken met hen. Zij willen goed aan […]

KindeRdam

Mei 2019 en februari 2020

Informatiebijeenkomst ‘Basisschoolkeuze’ voor ouders. Diverse locaties van KindeRdam organiseren informatiebijeenkomsten voor ouders over het thema basisschoolkeuze. Zij vinden het belangrijk om de doorgaande leerlijn en de pedagogische aanpak, thuis en op de opvang, te waarborgen. Zij stellen zichzelf als doel om dit in samenspraak met […]

Portfolio inclusief ouders