Hogeschool Rotterdam

Periode

Jaarlijks vanaf voorjaar 2019

Voorlichting ouderbetrokkenheid bij de overdracht van voorschool naar de basisschool met als doel dat ieder kind vanuit een doorgaande ontwikkellijn optimaal deel kan nemen aan het onderwijs.

Hogeschool Rotterdam vindt het belangrijk dat de studenten die opgeleid worden tot Pedagogisch Educatief Medewerker, zich realiseren dat de voorschool dé vindplaats is om de vroege ontwikkeling van kinderen te observeren én dat zij een belangrijke rol vervullen in de voorbereiding op de overstap naar de basisschool.

De studenten concluderen dat voor het kind en vaak ook de ouders de voorschoolse voorziening de eerste ervaring is met een andere leefwereld. Door de regelmatige contacten met ouders bouwen zij een vertrouwensband op en vervullen zij een belangrijke rol in de communicatie en afstemming met andere betrokkenen. Dit zijn belangrijke inzichten in de overgang van kinderen naar de basisschool.