Samenwerkingsverband Koers VO

Periode

April 2016 tot heden

Training ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat?’ en ontwikkeltrajecten op scholen voor voortgezet onderwijs.
Koers VO heeft als doelstelling dat ouders actief betrokken zijn bij de school. De training is bedoeld voor coördinatoren, teamleiders en mentoren die werkzaam zijn op scholen voor voortgezet onderwijs. De training stelt de deelnemers in staat om vanaf de start een open contact met ouders te onderhouden. Met meer zicht op de eigen intentie en verwachting ten aanzien van samenwerken met ouders en meer bewustwording op de eigen beeldvorming over ouders komen zij tot nieuwe inzichten die ten goede komen aan de samenwerking in de gouden driehoek.

Ontwikkeltrajecten
Koers VO heeft ook een ambitie op schoolniveau; passend bij de situatie waarin de school verkeert ten aanzien van werken met ouders. Vanuit deze collectieve ambitie bied ik in samenwerking met Koers VO en een collega ontwikkeltrajecten aan op scholen. Deze trajecten resulteren in een schoolcultuur waar merkbaar is dat er samen wordt gewerkt in de gouden driehoek vanuit een open en gelijkwaardige relatie tussen ouders, docenten en leerlingen, zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.