Stichting Kinderparadijs Meidoorn

Periode

Januari 2020 tot april 2020

Bevorderen van de ouderbetrokkenheid en organiseren van ouderbijeenkomsten.
Stichting Kinderparadijs Meidoorn is een sociaal kunstzinnig centrum voor kinderen in Rotterdam Oude Noorden. Tijdens spannende activiteiten gaan kinderen op zoek naar eigen talenten en mogelijkheden en worden aangesproken op taal, kunst en sociale vaardigheden. Dit alles gebeurt in een positieve omgeving waarin aandacht voor elkaar, normen en waarden, openheid en betrokkenheid centraal staan. Een prettige laagdrempelige samenwerking met de ouders van de kinderen vinden ze bij Stichting Kinderparadijs cruciaal. Hierin wordt geïnvesteerd door middel van thematische ouderbijeenkomsten en laagdrempelige contacten met de ouders terwijl de kinderen gebruik maken van het speel- en activiteitenaanbod.