Waarom je bij mij leert hoe je met meer impact, plezier en voldoening samenwerkt

Werken vanuit een oudergerichte en samenwerkingsgerichte benadering

Professionals die werken met kinderen en jongeren willen net als de ouders het beste voor het kind. Dit gezamenlijk belang vormt de basis om samen in op te trekken. In samenwerkingen kunnen knelpunten ontstaan die een goed onderling contact in de weg staan en kunnen leiden tot spanningen en stress. In dit proces open ik perspectieven en nodig ik uit om nieuwe inzichten op te doen, zodat er met meer plezier en voldoening kan worden samengewerkt in het belang van het kind.

Ouders zijn van onschatbare waarde in de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.
Zij hebben veel invloed op de ontwikkeling van het kind.

  • Zij kennen hun kind het beste, zij hebben ervaring en kennis die je kunt benutten.
  • Zij weten alles over de geschiedenis van het kind, wat het leuk vindt, moeilijk vindt en wat het kind wel of niet helpt.
  • Het gezin vormt een belangrijk leefdomein van de kinderen, kinderen brengen veel tijd van de dag thuis door.

Als professional sluit je hierin aan op de ouders en bespreek je samen hoe je vorm kunt geven aan de ontwikkeling van het kind. Wanneer ieder hierin vanuit eigen rol, ervaring en expertise bij kan dragen heeft dit aantoonbare positieve effecten.

  • De kinderen behalen betere (school)resultaten en hun motivatie en welbevinden neemt toe
  • De kwaliteit van de zorg en opvoeding neemt toe.
  • Het vergroot het onderlinge vertrouwen en ieders daadkracht.
  • En dat geeft jou rust en voldoening in je werk.

Wil jij ontdekken hoe je met meer plezier, voldoening en impact samenwerkt en communiceert met ouders. Of wil je als team ontdekken welke stappen jullie nog kunnen zetten in het optimaliseren van de samenwerking met ouders?

Wat kun je verwachten van Inclusief Ouders?

  • Bij mij geen blauwdrukken en vaste stappenplannen over hoe je een gesprek voert en welke vragen je kunt stellen.
  • Wel leer je de communicatie met jezelf en ouders beter begrijpen. Je ontdekt patronen bij jezelf en de ouder die de communicatie beïnvloeden en leert hoe je rekening kunt houden met deze patronen om tot een betere, vlottere communicatie te komen.
  • Vanuit persoonlijke aandacht staat jouw vraag en resultaat centraal en doen we niet meer dan nodig is voor jou.