Over Sandy

Foto eigenaar van Inclusief ouders

Vanuit opgedane kennis en ervaring op het gebied van oudergericht- en samenwerkingsgericht werken bied ik training, coaching en procesbegeleiding aan professionals en teams die dagelijks werken met kinderen en jongeren.

Na mijn opleiding als maatschappelijk werker ben ik ruim twintig jaar werkzaam geweest in onder meer de jeugdhulpverlening en het onderwijs in Rotterdam. Dé stad waar ik met mijn man en twee kinderen woonachtig ben. Het meest recent heb ik gewerkt als ouderfunctionaris bij het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs in Rotterdam waarin het mijn taak was om educatief partnerschap tot stand te brengen en ouders, collega’s en scholen hierin te coachen.

Je moet eerst jezelf kunnen zien, om vandaar uit de ander te kunnen zien
Toen ik jaren geleden startte als hulpverlener wilde ik beter begrijpen waar bepaalde spanningen bij mezelf en de ouders waarmee ik werkte vandaan kwamen. Veel nieuwe inzichten ontstonden toen ik opgeleid werd in Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en de ouderschapstheorie van Alice van der Pas. Vanuit zelfbewustzijn, (nieuw) aangeleerde competenties en inzichten over ouderschap werd mij duidelijk waarom mijn goede intenties niet altijd voldoende waren om me te verbinden met iedere ouder. Er bleek iets anders nodig te zijn; een andere houding, een andere kijk op de situatie, het besef dat werken met kinderen echt iets anders vraagt dan werken met hun ouders. Hierdoor begreep ik beter wat er nodig is om, ook op die momenten dat er moeilijke onderwerpen besproken worden, de ouders te (blijven) begrijpen en de positie naast, in plaats van tegenover, hen in te (blijven) nemen.

Geboren vanuit een flinke dosis nieuwsgierigheid en gevoed door verdiepende kennis en inzichten ontwikkelde ik in 2016 mijn eerste coaching- trainingsprogramma’s voor collega professionals die de samenwerking met ouders wilden optimaliseren.

Inclusief Ouders
Begin 2019 startte ik mijn eigen bedrijf zodat ik naast mijn coaching-/ en trainingsaanbod ook maatwerktrajecten en programma’s aan kan bieden aan leerkrachten, pedagogen en jeugdwelzijnswerkers. Inclusief ouders is ontstaan omdat ik pleit voor effectieve samenwerking tussen professionals en ouders. Vanuit een effectieve samenwerking ontstaat ruimte om elkaar (weer) te  begrijpen, te ontmoeten en te ontdekken welke verlangens er achter het gedrag van de ander schuil gaan. Effectief samenwerken geeft niet alleen meer voldoening aan het werk van professionals. Het heeft ook een aantoonbaar gunstig effect op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. En precies dít gezamenlijk belang vormt de basis voor ouders en professionals om samen in op te trekken.

Hoewel er in de samenwerkingen veel kansen liggen, ontstaan er in het samenwerken tussen ouders en professionals ook knelpunten die een goed onderling contact in de weg kunnen staan en kunnen leiden tot spanningen en stress. In dit proces open ik perspectieven en nodig ik uit om nieuwe inzichten op te doen, zodat er met meer plezier en voldoening kan worden samengewerkt in het belang van het kind.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder
Ik haal veel plezier en voldoening uit samenwerkingen met collega professionals, organisaties en (landelijke) netwerkpartners. Samen met anderen ontstaan er steeds weer nieuwe ideeën en activiteiten die over en weer benut kunnen worden. Naast mijn aanbod aan professionals bied ik onderwijsgerelateerde themabijeenkomsten aan ouders en programma’s aan kinderen en jongeren om de sociale weerbaarheid te versterken.

Meer weten over wat ik voor jou kan betekenen?
Dan kom ik graag eens bij je langs voor een gesprek.

– Sandy –