Het Praktijk College Zuidwijk

Periode

September 2020 tot heden

Ontwikkeltraject ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat?’

Het Praktijk College Zuidwijk heeft een ambitie op schoolniveau; passend bij hun situatie ten aanzien van werken met ouders. Vanuit deze collectieve ambitie bied ik in samenwerking met samenwerkingsverband Koers VO het ontwikkeltraject ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat?’ aan.

Het beoogde resultaat? Een schoolcultuur waarin merkbaar is dat er samen wordt gewerkt in de dynamische driehoek vanuit een open en gelijkwaardige relatie tussen ouders, docenten en leerlingen, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De training ‘Samenwerken met ouders, hoe doe je dat’, aangeboden aan het voltallige team van de school, levert thema’s en ontwikkelvraagstukken op t.a.v. samenwerken met ouders en de oudergerichte organisatie. Deze fungeren als input voor het vervolgtraject; procesbegeleiding gericht op de ontwikkelbehoefte van het team/de school.