Stichting Kinderparadijs Meidoorn

Periode

November 2020 tot heden

Ontwikkeltraject ‘Ontdek je talent, draag bij aan de wereld van kinderen én hun ouders’.

Kinderen veilig, gezond, gelukkig en maatschappelijk geïntegreerd laten opgroeien tot betrokken, krachtige burgers, dat is de doelstelling van het sociaal kunstzinnig Kinderparadijs in het Oude Noorden van Rotterdam. Belangrijke subdoelen om dit te bereiken zijn effectief samenwerken met ouders, ouders optimaal betrekken bij activiteiten en een community vormen als ontmoetingsplek voor ouders.

Het ontwikkeltraject ‘Ontdek je talent, draag bij aan de wereld van kinderen én hun ouders’ richt zich op de doorontwikkeling van hun visie op ouderbetrokkenheid en de bijbehorende interventie. De doelstelling van de bijbehorende teamtraining is te investeren in de samenwerking met alle ouders van de kinderen die gebruik maken van de diensten van het Kinderparadijs. De teamleden krijgen tools aangereikt die zij kunnen benutten in het optimaliseren van de samenwerking en communicatie met de ouders in het belang van de kinderen.